Stav Klienti Název Verze Vybrané Dokumenty Stránky
Logo mzk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna 5.3.9 26 26 32 699 201 041 7 110 499 50 628 554 Detail
Logo vkol OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci 5.3.3 18 27 862 982 1 915 756 3 261 828 Detail
Logo svkhk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 5.3.9 17 20 1 243 2 819 403 977 1 447 804 Detail
Logo svkul OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 5.3.9 5 18 145 823 75 578 453 414 Detail
Logo knav OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR 5.3.8 14 15 419 3 648 1 359 333 3 198 710 Detail
Logo mkct OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová 5.3.6 7 7 21 21 19 870 19 870 Detail
Logo dsmo OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR 5.3.9 12 12 276 276 437 498 437 498 Detail
Logo mlp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze 5.4.1 3 12 5 080 8 911 768 157 1 378 575 Detail
Logo kkkv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary 5.3.3 4 6 319 782 78 622 190 142 Detail
Logo kvkli OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci 5.3.6 4 10 6 3 857 149 869 1 466 305 Detail
Logo svkpk OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 5.1.1-SNAPSHOT 0 0 1 79 8 830 470 542 Detail
Logo nfa OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv 5.3.9 13 13 39 220 13 479 391 510 Detail
Logo zmp OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze 5.3.9 0 2 113 137 31 110 155 869 Detail
Logo nm OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum 5.4.1 5 7 289 352 446 950 472 173 Detail
Logo zcm OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni 5.3.3 1 10 2 42 20 345 488 520 Detail
Logo cbvk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 5.3.8 29 33 1 628 1 865 1 577 533 2 495 088 Detail
Logo kfbz OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 5.3.9 36 36 125 733 61 656 362 530 Detail
Logo nkp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky 5.3.3 31 31 22 408 184 197 7 098 700 50 900 175 Detail
Logo cuni fsv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd 5.3.6 5 5 66 123 394 142 864 274 Detail
Logo ntk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna 5.3.8 14 15 566 1 908 197 854 445 075 Detail
Logo svkkl OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně 5.3.4 13 18 217 1 871 65 744 404 763 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv 5.0.2 1 5 2 2 78 249 78 249 Detail
Logo uzei OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly 5.4.1 2 2 699 872 151 692 184 389 Detail
Logo svkos OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 5.3.6 18 22 582 1 804 342 979 650 309 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 4.8.3 ? ? ? ? ? ? Detail
Logo vse OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze 5.3.9 0 0 768 848 115 622 125 288 Detail
Logo nlk OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna 5.3.4 0 0 840 6 313 707 958 1 590 988 Detail
Logo mendelu OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně 5.3.2 6 6 516 1 131 189 716 218 152 Detail
Logo kkvhb OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny 5.3.6 0 0 263 1 681 165 142 470 787 Detail
Logo cdk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna 5.3.6.3_cdk 23 23 14 167 130 223 6 674 707 37 785 972 Detail
Logo nacr OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Národní archiv 5.3.5 6 6 32 32 92 867 92 867 Detail
Flag de OK? K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light DiFMOE 5.3.4 15 15 820 820 1 117 547 1 117 547 Detail
Missing OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta 5.3.9 0 0 5 14 1 414 3 602 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové 4.6.2 ? ? ? ? ? ? Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Slezská univerzita v Opavě 5.0.1 ? ? 130 130 49 911 49 911 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka 5.0.1 ? ? 8 31 99 363 142 940 Detail

Posledni obnova 21.08.2018 10:02:01