Stav Klienti Název Verze Vybrané Dokumenty Stránky
Logo mzk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna 5.3.9 26 26 31 471 191 570 6 564 562 47 646 560 Detail
Logo vkol OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci 5.3.3 18 27 834 955 1 911 552 3 255 762 Detail
Logo svkhk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 5.3.9 17 20 915 2 358 335 085 1 344 147 Detail
Logo svkul OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 5.3.9 5 18 144 822 74 242 452 078 Detail
Logo knav OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR 5.3.8 16 18 390 3 433 1 347 119 3 280 490 Detail
Logo mkct OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová 5.3.6 7 7 21 21 19 870 19 870 Detail
Logo dsmo OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR 5.3.9 12 12 182 275 370 301 434 984 Detail
Logo mlp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze 5.3.7 1 12 3 039 8 813 423 750 1 354 224 Detail
Logo kkkv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary 5.3.3 4 6 317 782 78 350 190 142 Detail
Logo kvkli OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci 5.3.6 4 10 6 3 855 149 869 1 463 446 Detail
Logo svkpk OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 5.1.1-SNAPSHOT 0 0 1 79 8 830 470 542 Detail
Logo nfa OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv 5.3.9 13 13 39 220 13 479 391 510 Detail
Logo zmp OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze 5.3.9 0 2 113 137 31 110 155 869 Detail
Logo nm OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum 5.3.7 0 5 5 45 26 197 471 481 Detail
Logo zcm OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni 5.3.3 1 10 2 42 20 345 488 520 Detail
Logo cbvk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 5.3.8 29 33 1 608 1 839 1 547 893 2 442 092 Detail
Logo kfbz OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 5.3.9 36 36 127 741 66 048 367 914 Detail
Logo nkp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky 5.3.3 30 31 20 757 173 867 6 280 545 47 490 863 Detail
Logo cuni fsv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd 5.3.6 5 5 66 121 391 524 790 728 Detail
Logo ntk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna 5.3.6 14 15 562 1 903 196 509 443 142 Detail
Logo svkkl OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně 5.3.4 13 18 208 1 838 64 371 401 452 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv 5.0.2 1 5 2 2 78 249 78 249 Detail
Logo uzei OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly 5.3.8 0 0 580 584 125 508 126 677 Detail
Logo svkos OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 5.3.6 18 22 572 1 689 338 221 635 722 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 4.8.3 ? ? ? ? ? ? Detail
Logo vse OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze 5.3.9 0 0 768 848 115 557 125 223 Detail
Logo nlk OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna 5.3.4 0 0 839 6 312 705 088 1 588 178 Detail
Logo mendelu OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně 5.3.2 6 6 516 1 131 189 716 218 152 Detail
Logo kkvhb OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny 5.3.6 0 0 235 1 643 74 908 350 394 Detail
Logo cdk OK? K4 K5 Alt Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna 5.3.6.3_cdk 23 23 13 210 128 800 5 716 192 36 375 078 Detail
Logo nm OK? K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Národní muzeum - Zvuk 5.4.0 3 5 247 292 115 752 Detail
Logo nacr OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Národní archiv 5.3.4 6 6 21 21 90 534 90 534 Detail
Flag de OK? K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light DiFMOE 5.3.4 15 15 276 277 1 015 733 1 015 733 Detail
Missing OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta 5.3.9 0 0 0 5 0 2 015 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové 4.6.2 ? ? ? ? ? ? Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Slezská univerzita v Opavě 5.0.1 ? ? 130 130 49 911 49 911 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka 5.0.1 ? ? 8 31 99 363 142 940 Detail

Posledni obnova 18.02.2018 10:06:20