Stav Klienti Název Verze Vybrané Dokumenty Stránky
Logo mzk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna 5.3.9 26 26 32 405 199 483 6 995 101 50 110 428 Detail
Logo vkol OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci 5.3.3 18 27 859 979 1 914 768 3 260 840 Detail
Logo svkhk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 5.3.9 17 20 1 177 2 720 384 474 1 419 234 Detail
Logo svkul OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 5.3.9 5 18 145 823 75 578 453 414 Detail
Logo knav OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR 5.3.8 15 15 420 3 641 1 385 558 3 219 777 Detail
Logo mkct OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová 5.3.6 7 7 21 21 19 870 19 870 Detail
Logo dsmo OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR 5.3.9 12 12 276 276 437 498 437 498 Detail
Logo mlp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze 5.4.1 3 12 5 080 8 908 768 157 1 377 833 Detail
Logo kkkv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary 5.3.3 4 6 318 782 78 534 190 142 Detail
Logo kvkli OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci 5.3.6 4 10 6 3 857 149 869 1 466 305 Detail
Logo nfa OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv 5.3.9 13 13 39 220 13 479 391 510 Detail
Logo nm OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum 5.4.1 5 7 277 352 341 792 471 097 Detail
Logo cbvk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 5.3.8 29 33 1 628 1 864 1 577 533 2 491 086 Detail
Logo kfbz OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 5.3.9 36 36 125 733 61 656 362 530 Detail
Logo nkp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky 5.3.3 31 31 22 052 182 213 6 963 830 50 189 667 Detail
Logo cuni fsv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd 5.3.6 5 5 66 123 394 142 853 618 Detail
Logo ntk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna 5.3.8 14 15 564 1 906 197 180 444 245 Detail
Logo svkkl OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně 5.3.4 13 18 217 1 870 65 744 404 541 Detail
Logo uzei OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly 5.4.1 2 2 699 862 151 692 183 694 Detail
Logo svkos OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 5.3.6 18 22 575 1 789 339 173 644 917 Detail
Logo vse OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze 5.3.9 0 0 768 848 115 622 125 288 Detail
Logo nlk OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna 5.3.4 0 0 840 6 313 707 958 1 590 988 Detail
Logo mendelu OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně 5.3.2 6 6 516 1 131 189 716 218 152 Detail
Logo kkvhb OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny 5.3.6 0 0 264 1 682 165 348 470 731 Detail
Logo cdk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna 5.3.6.3_cdk 23 23 14 110 130 114 6 662 615 37 764 331 Detail
Logo svkpk OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 5.1.1-SNAPSHOT 0 0 1 79 8 830 470 542 Detail
Logo zmp OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze 5.3.9 0 2 113 137 31 110 155 869 Detail
Logo zcm OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni 5.3.3 1 10 2 42 20 345 488 520 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv 5.0.2 1 5 2 2 78 249 78 249 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 4.8.3 ? ? ? ? ? ? Detail
Logo nacr OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Národní archiv 5.3.5 6 6 32 32 92 867 92 867 Detail
Flag de OK? K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light DiFMOE 5.3.4 15 15 819 819 1 111 361 1 111 361 Detail
Missing OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta 5.3.9 0 0 5 14 1 414 3 602 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové 4.6.2 ? ? ? ? ? ? Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Slezská univerzita v Opavě 5.0.1 ? ? 130 130 49 911 49 911 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka 5.0.1 ? ? 8 31 99 363 142 940 Detail

Posledni obnova 21.07.2018 10:04:38