Stav Klienti Název Verze Vybrané Dokumenty Stránky
Logo mzk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna 5.3.9 26 26 31 585 194 757 6 669 495 48 631 432 Detail
Logo vkol OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci 5.3.3 18 27 848 967 1 912 472 3 257 064 Detail
Logo svkhk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 5.3.9 17 20 1 055 2 543 363 096 1 380 623 Detail
Logo svkul OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 5.3.9 5 18 145 823 75 578 453 414 Detail
Logo knav OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR 5.3.8 15 15 379 3 497 1 406 953 3 232 057 Detail
Logo mkct OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová 5.3.6 7 7 21 21 19 870 19 870 Detail
Logo dsmo OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR 5.3.9 12 12 276 276 437 498 437 498 Detail
Logo mlp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze 5.3.7 3 12 4 914 8 846 744 274 1 359 499 Detail
Logo kkkv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary 5.3.3 4 6 318 782 78 534 190 142 Detail
Logo kvkli OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci 5.3.6 4 10 6 3 857 149 869 1 466 305 Detail
Logo nfa OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv 5.3.9 13 13 39 220 13 479 391 510 Detail
Logo nm OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum 5.3.7 0 5 5 45 26 197 471 481 Detail
Logo cbvk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 5.3.8 29 33 1 612 1 844 1 549 239 2 443 896 Detail
Logo kfbz OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 5.3.9 36 36 125 733 60 664 362 034 Detail
Logo nkp OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky 5.3.3 31 31 21 473 177 314 6 644 879 48 626 619 Detail
Logo cuni fsv OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd 5.3.6 5 5 66 122 394 142 819 012 Detail
Logo ntk OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna 5.3.6 14 15 564 1 906 197 180 444 245 Detail
Logo svkkl OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně 5.3.4 13 18 214 1 867 65 574 404 287 Detail
Logo uzei OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly 5.3.8 0 0 581 591 133 875 141 391 Detail
Logo svkos OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 5.3.6 18 22 572 1 692 338 221 638 552 Detail
Logo vse OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze 5.3.9 0 0 768 848 115 719 125 385 Detail
Logo nlk OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna 5.3.4 0 0 840 6 313 707 947 1 590 977 Detail
Logo mendelu OK? K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně 5.3.2 6 6 516 1 131 189 716 218 152 Detail
Logo kkvhb OK K4 K5 DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny 5.3.6 0 0 256 1 666 142 821 443 940 Detail
Logo cdk OK? K4 K5 Alt Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna 5.3.6.3_cdk 23 23 13 828 129 636 6 573 314 37 546 497 Detail
Logo nm OK? K4 K5 Alt Ic android black Ic ios black Národní muzeum - Zvuk 5.4.1 3 5 247 292 115 752 Detail
Logo svkpk OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 5.1.1-SNAPSHOT 0 0 1 79 8 830 470 542 Detail
Logo zmp OK K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze 5.3.9 0 2 113 137 31 110 155 869 Detail
Logo zcm OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni 5.3.3 1 10 2 42 20 345 488 520 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv 5.0.2 1 5 2 2 78 249 78 249 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 4.8.3 ? ? ? ? ? ? Detail
Logo nacr OK? K4 K5 DK Ic android light Ic ios light Národní archiv 5.3.4 6 6 21 21 90 534 90 534 Detail
Flag de OK? K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light DiFMOE 5.3.4 15 15 687 687 1 054 508 1 054 508 Detail
Missing OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta 5.3.9 0 0 0 9 0 2 188 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové 4.6.2 ? ? ? ? ? ? Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Slezská univerzita v Opavě 5.0.1 ? ? 130 130 49 911 49 911 Detail
Missing NOT OK K4 K5 Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka 5.0.1 ? ? 8 31 99 363 142 940 Detail

Posledni obnova 25.04.2018 10:00:53