Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna mzk BOA001 5.4.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz 25 | 25 42 783 | 223 489 8 987 943 | 56 784 079 18 942 | 195 099 1 067 | 2 985 9 217 | 11 189 12 253 | 12 256 167 | 689 548 | 548 349 | 482 240 | 241 57 176 | 81 813 33 20.11.2019 22:16 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 http://kramerius.kr-olomoucky.cz 18 | 27 900 | 1 024 1 959 404 | 3 325 100 381 | 402 92 | 190 301 | 305 16 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110 | 111 8 696 | 52 431 8 12.11.2019 03:41 9
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.4.2 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 1 903 | 3 560 715 720 | 1 622 134 1 773 | 3 265 130 | 295 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 35 11.11.2019 11:40 10
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.3.9 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 161 | 1 048 77 411 | 496 101 157 | 916 3 | 34 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 19.06.2019 16:05 155
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.4.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 785 | 4 345 1 579 712 | 3 572 574 672 | 4 130 113 | 214 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 39 096 | 61 579 72 18.11.2019 13:08 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 700
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.3.9 https://kramerius.army.cz 12 | 12 1 418 | 1 427 1 302 872 | 1 303 289 1 248 | 1 257 169 | 169 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 68 513 | 68 513 8 16.11.2019 16:28 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.4.1 http://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 238 | 9 214 789 324 | 1 427 332 3 162 | 5 778 59 | 222 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 017 | 3 107 0 | 0 0 | 1 31 30.10.2019 16:17 22
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.3 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 319 | 782 78 622 | 190 142 311 | 767 8 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.07.2017 14:19 855
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.3.6 http://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 267 | 4 285 721 851 | 1 595 216 245 | 4 223 22 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 19.08.2019 17:41 94
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT http://k4.svkpl.cz 0 | 0 1 | 79 8 830 | 470 542 0 | 37 1 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324 207 0 02.10.2018 18:00 415
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 http://library.nfa.cz 13 | 13 44 | 251 13 728 | 411 152 25 | 91 19 | 160 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 508 5 27.02.2019 14:57 267
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.4.2 http://kramerius4.jewishmuseum.cz 0 | 2 117 | 154 49 089 | 176 177 111 | 128 6 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.07.2019 09:18 126
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.4.2 http://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 294 | 358 550 777 | 563 007 4 | 5 45 | 47 0 | 0 0 | 0 244 | 305 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 7 200 7 24.10.2019 13:17 28
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 1295
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 http://kramerius.cbvk.cz 24 | 33 1 697 | 1 960 1 592 505 | 2 556 609 569 | 667 225 | 301 903 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 724 | 4 809 4 14.11.2019 15:48 7
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://dlib.kfbz.cz http://dlib.kfbz.cz 36 | 36 125 | 733 67 698 | 368 572 122 | 660 3 | 73 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 474 0 11.02.2019 10:49 283
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.4.0 http://kramerius5.nkp.cz http://kramerius5.nkp.cz 31 | 31 26 387 | 203 998 9 343 496 | 58 347 293 24 630 | 198 982 815 | 3 114 564 | 1 443 0 | 0 0 | 0 0 | 0 378 | 459 0 | 0 0 | 0 17 20.11.2019 22:12 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.4.2 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 123 403 309 | 872 554 9 | 36 54 | 84 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 30.05.2019 11:50 175
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.4.2 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 14 | 15 563 | 2 112 196 157 | 509 235 543 | 2 088 19 | 23 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 01.11.2019 15:28 20
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 239 | 1 923 78 026 | 417 511 210 | 1 662 28 | 256 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 2 1 24.05.2019 09:32 181
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.4.2 http://lesnickaprace4.cust.ignum.cz:8080 http://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 83 377 | 83 377 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 01.11.2019 00:19 20
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.4.2 https://kramerius.uzei.cz 2 | 2 1 830 | 1 921 353 957 | 419 850 1 786 | 1 873 44 | 48 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 07.11.2019 13:30 14
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.3.6 https://camea2.svkos.cz 19 | 22 648 | 1 954 365 490 | 691 457 558 | 1 789 88 | 159 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 0 | 0 18 479 | 20 942 22 21.11.2019 07:55 0
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 168
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.4.2 https://kramerius.vse.cz 0 | 0 568 | 972 85 534 | 145 758 567 | 971 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 20.11.2019 10:34 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.3.4 http://kramerius.medvik.cz 0 | 0 853 | 6 377 753 010 | 1 703 998 671 | 6 100 182 | 277 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 662 | 20 838 0 10.01.2019 12:13 315
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1145
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 262 | 1 741 164 333 | 481 135 222 | 1 665 40 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 14.11.2019 08:46 7
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.4.2_cdk https://cdk.lib.cas.cz https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 16 693 | 134 449 7 999 177 | 40 379 039 11 529 | 124 965 817 | 2 824 1 756 | 2 453 30 | 31 13 | 408 113 | 113 1 901 | 3 119 534 | 536 100 312 | 158 243 11 15.11.2019 08:14 6
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.4.0 http://kramerius.nacr.cz 6 | 6 32 | 32 92 867 | 92 867 13 | 13 19 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 14.06.2018 07:26 525
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.4.2 http://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 3 619 | 3 648 1 718 798 | 1 723 295 1 005 | 1 033 232 | 232 11 | 11 2 235 | 2 236 0 | 0 133 | 133 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 23.10.2019 07:11 29 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta cuni_lf ABD134 5.4.2 http://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 25 | 25 15 514 | 15 514 22 | 22 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 11.11.2019 09:46 10
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.4.2 http://kramerius.mjh.cz 0 | 0 1 | 7 66 | 59 691 1 | 1 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 09.09.2019 10:20 73
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.3.6 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 37 | 99 4 554 | 8 666 37 | 99 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 24.10.2019 10:27 28
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.4.2 http://kramerius.upm.cz http://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 11 11 652 | 60 219 0 | 0 1 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.11.2018 17:12 359
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.4.2 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 93 | 163 2 449 | 30 258 36 | 105 0 | 0 55 | 56 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 25.10.2019 10:34 27
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 5.4.2 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8089 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8080/ 0 | 0 11 | 57 12 547 | 128 751 10 | 39 1 | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 25.09.2019 15:52 57
Detail

Posledni obnova 21.11.2019 08:03:05