Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna mzk BOA001 5.4.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz 25 | 25 43 097 | 224 090 9 022 747 | 56 906 798 18 971 | 195 633 1 074 | 3 014 9 495 | 11 192 12 253 | 12 256 167 | 689 548 | 548 349 | 517 240 | 241 57 176 | 81 813 33 09.12.2019 15:28 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 http://kramerius.kr-olomoucky.cz 18 | 27 900 | 1 024 1 959 404 | 3 325 100 381 | 402 92 | 190 301 | 305 16 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110 | 111 8 696 | 52 431 8 12.11.2019 03:41 27
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.4.2 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 1 945 | 3 620 722 706 | 1 632 954 1 814 | 3 322 131 | 298 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 35 09.12.2019 09:13 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.3.9 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 161 | 1 048 77 411 | 496 101 157 | 916 3 | 34 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 19.06.2019 16:05 173
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.4.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 832 | 4 403 1 598 444 | 3 625 447 719 | 4 188 113 | 214 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 39 122 | 63 257 72 06.12.2019 10:34 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 718
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.3.9 https://kramerius.army.cz 12 | 12 1 435 | 1 444 1 306 026 | 1 306 443 1 265 | 1 274 169 | 169 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 68 513 | 68 513 8 23.11.2019 20:09 16
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.4.1 http://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 238 | 9 214 789 324 | 1 427 332 3 162 | 5 778 59 | 222 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 017 | 3 107 0 | 0 0 | 1 31 09.12.2019 15:05 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.3 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 319 | 782 78 622 | 190 142 311 | 767 8 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.07.2017 14:19 873
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.3.6 http://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 292 | 4 285 729 679 | 1 595 216 270 | 4 223 22 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 19.08.2019 17:41 112
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT http://k4.svkpl.cz 0 | 0 1 | 79 8 830 | 470 542 0 | 37 1 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324 207 0 02.10.2018 18:00 433
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 http://library.nfa.cz 13 | 13 44 | 251 13 728 | 411 152 25 | 91 19 | 160 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 508 5 27.02.2019 14:57 285
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.4.2 http://kramerius4.jewishmuseum.cz 0 | 2 117 | 154 49 089 | 176 177 111 | 128 6 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.07.2019 09:18 144
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.4.2 http://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 294 | 358 551 241 | 563 471 4 | 5 45 | 47 0 | 0 0 | 0 244 | 305 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 7 200 7 03.12.2019 12:16 6
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 1313
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 http://kramerius.cbvk.cz 24 | 33 1 708 | 1 976 1 595 786 | 2 608 974 579 | 680 226 | 304 903 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 724 | 4 844 4 09.12.2019 09:49 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://dlib.kfbz.cz http://dlib.kfbz.cz 36 | 36 125 | 733 67 698 | 368 572 122 | 660 3 | 73 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 474 0 11.02.2019 10:49 301
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.4.0 http://kramerius5.nkp.cz http://kramerius5.nkp.cz 31 | 31 26 453 | 204 704 9 369 389 | 58 547 623 24 693 | 199 617 818 | 3 147 564 | 1 446 0 | 0 0 | 0 0 | 0 378 | 494 0 | 0 0 | 0 18 09.12.2019 15:42 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.4.2 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 123 403 309 | 872 554 9 | 36 54 | 84 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 30.05.2019 11:50 193
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.4.2 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 14 | 15 563 | 2 112 196 157 | 509 235 543 | 2 088 19 | 23 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 01.11.2019 15:28 38
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 239 | 1 923 78 026 | 417 511 210 | 1 662 28 | 256 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 2 1 24.05.2019 09:32 199
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.4.2 http://lesnickaprace4.cust.ignum.cz:8080 http://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 82 113 | 82 113 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 08.12.2019 23:37 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.4.2 https://kramerius.uzei.cz 2 | 2 1 851 | 1 941 366 694 | 429 076 1 807 | 1 893 44 | 48 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.11.2019 12:55 12
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.3.6 https://camea2.svkos.cz 19 | 22 652 | 1 965 366 550 | 692 797 558 | 1 800 92 | 159 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 0 | 0 19 169 | 20 978 22 26.11.2019 10:29 13
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 186
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.4.2 https://kramerius.vse.cz 0 | 0 568 | 1 063 85 534 | 168 565 567 | 1 062 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 02.12.2019 15:30 7
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.3.4 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 854 | 6 380 753 522 | 1 704 642 672 | 6 103 182 | 277 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 662 | 20 838 0 22.11.2019 14:55 17
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1163
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 262 | 1 741 164 333 | 481 135 222 | 1 665 40 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 14.11.2019 08:46 25
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.4.2_cdk https://cdk.lib.cas.cz https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 16 747 | 134 527 8 005 645 | 40 457 538 11 582 | 125 036 818 | 2 831 1 756 | 2 453 30 | 31 13 | 408 113 | 113 1 901 | 3 119 534 | 536 100 312 | 159 453 11 29.11.2019 11:19 10
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.4.0 http://kramerius.nacr.cz 6 | 6 32 | 32 92 867 | 92 867 13 | 13 19 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 14.06.2018 07:26 543
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.4.2 http://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 3 622 | 3 651 1 736 380 | 1 740 877 1 005 | 1 033 233 | 233 11 | 11 2 237 | 2 238 0 | 0 133 | 133 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 08.12.2019 12:04 1 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.4.2 http://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 25 | 25 15 827 | 15 827 22 | 22 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 25.11.2019 12:30 14
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.4.2 http://kramerius.mjh.cz 0 | 0 1 | 7 66 | 59 691 1 | 1 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 09.09.2019 10:20 91
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.3.6 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 37 | 100 4 554 | 8 902 37 | 100 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 09.12.2019 06:15 0
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.4.2 http://kramerius.upm.cz http://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 11 11 652 | 60 219 0 | 0 1 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.11.2018 17:12 377
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.4.2 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 93 | 163 2 449 | 30 258 36 | 105 0 | 0 55 | 56 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 25.10.2019 10:34 45
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 5.4.2 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8089 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8080/ 0 | 0 11 | 57 12 547 | 128 751 10 | 39 1 | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 25.09.2019 15:52 75
Detail

Posledni obnova 09.12.2019 22:03:30