Logo dsmo
Digitální studovna Ministerstva obrany ČR

Název: Digitální studovna Ministerstva obrany ČR

Anglický Název: Digital Reading Room of the Ministry of Defence of the Czech Republic

Web knihovny:

Sigla:

Adresa knihovny:

Identifikátor Kraméria: dsmo

Kramerius: https://kramerius.army.cz/search/

Uživatelské rozhraní:

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.4.2

Vybrané (veřejné/všechny): 0/0

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 1 512/1 522

Počet stran (veřejné/všechny): 1 257 057/1 257 474

Počet knih (veřejné/všechny): 1 346/1 355

Počet periodik (veřejné/všechny): 165/166

Počet map (veřejné/všechny): 0/0

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 1/1

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 0/0

Počet článků (veřejné/všechny): 70 743/70 743

Počet sbírek: 8

Email:

PDF Max Range: 20

OAI provider:

Intro:

Vítejte v Digitální studovně Ministerstva obrany České republiky.

Projekt slouží k centrálnímu zpřístupnění digitálních zdrojů vytvářených paměťovými institucemi v rezortu Ministerstva obrany ČR.

Systém Kramerius, který náš projekt využívá, umožňuje společné vyhledávání jak v celém obsahu, tak i v praktických badatelských kolekcích (virtuálních sbírkách) sestavených:

» Podle instituce, v níž jsou originální dokumenty uloženy «

Vojenský historický ústav Praha

Vojenský historický ústav Praha

Vojenský ústřední archiv–Vojenský historický archiv Praha

Vojenský ústřední archiv–Vojenský historický archiv Praha

» Podle historických období a témat, s nimiž souvisejí «

První světová válka 1914-1918

Československé legie a první odboj 1914-1918

Československá armáda 1918-1939

Armádní osobní věstníky a schematismy

Vojenské matriky

Válečné ztráty rakousko-uherské armády 1914-1918

Right Message:
Tento dokument není veřejně přístupný.