Logo mzk
Moravská zemská knihovna

Název: Moravská zemská knihovna

Anglický Název: Moravian Library

Web knihovny: http://www.mzk.cz

Sigla: BOA001

Adresa knihovny: Kounicova 65a, Brno 601 87

Identifikátor Kraméria: mzk

Kramerius: https://kramerius.mzk.cz/search/

Uživatelské rozhraní: http://www.digitalniknihovna.cz

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.4.2

Vybrané (veřejné/všechny): 25/25

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 37 417/214 010

Počet stran (veřejné/všechny): 8 487 248/55 186 088

Počet knih (veřejné/všechny): 17 675/190 248

Počet periodik (veřejné/všechny): 972/2 828

Počet map (veřejné/všechny): 9 170/10 547

Počet grafik (veřejné/všechny): 8 447/8 449

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 16/689

Počet archiválií (veřejné/všechny): 548/548

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 349/460

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 240/241

Počet článků (veřejné/všechny): 56 338/82 227

Počet sbírek: 24

Email:

PDF Max Range: 100

OAI provider:

Intro:
Vítejte v Digitální knihovně. Digitální knihovna nabízí digitální dokumenty prostřednictvím systému Kramerius a obsahuje jak volná, tak autorsky chráněná díla různých žánrů ve webovém rozhraní s přístupem k více digitálním knihovnám v ČR. Design webu Digitální knihovny přináší jednoduchý a srozumitelný způsob práce s digitálními dokumenty. Provozovatelem Digitální knihovny je Moravská zemská knihovna v Brně.

Obsah Digitální knihovny

V Digitální knihovně najdete digitalizované knihy, noviny a časopisy, mapy, rukopisy, archiválie, zvukové nahrávky, grafiky, hudebniny a elektronické dokumenty vytvořené přímo v digitální podobě (např. odborné sborníky).

Na dokumenty je odkazováno ze Souborného katalogu České republiky a knihovního katalogu MZK Vufind. Odkaz je pojmenován jako Digitalizovaný dokument.

Stručný návod pro práci s Digitální knihovnou najdete zde.

Autorsko-právní ochrana

Některé dokumenty jsou přístupné veřejně a některé lze prohlížet pouze v budově knihovny z důvodu autorsko-právní ochrany. Zpřístupnit dokumenty veřejně můžeme až 70 let po smrti autora či spoluautora (v případě periodik a neznámých autorů 70 let od vydání) a 50 let trvají nakladatelská práva.

Neveřejné dokumenty jsou přístupné z počítačů na studovnách knihovny, která dokument vlastní. Pokud se Vám zdá, že by dokument měl být veřejně přístupný, napište nám!

Jakékoliv připomínky pište na mail digitalniknihovna@mzk.cz.


Poslední aktualizace 1. dubna 2019, Martina Smetánková

Right Message:

Tento dokument si nemůžete volně prohlížet kvůli autorským právům. Autorský zákon připouští zpřístupnění děl 70 let po smrti všech autorů (včetně překladatele, ilustrátora atd.) a 50 let od vydání díla.

Jak se k dokumentu dostanu?

Dokument je možné prohlížet a tisknout na počítačích v budově Moravské zemské knihovny v Brně. Po přihlášení na počítač zvolte na ploše ikonu "Digitální knihovna MZK", kde získáte přístup k plným textům.

Více informací lze získat na webu Moravské zemské knihovny v Brně.

V případě dotazů pište na adresu digitalniknihovna@mzk.cz