Logo nfa
Národní filmový archiv

Název: Národní filmový archiv

Anglický Název: The National Film Archive

Web knihovny: http://knihovna.nfa.cz

Sigla: ABC135

Adresa knihovny: Bartolomějská 11, Praha 1 110 00

Identifikátor Kraméria: nfa

Kramerius: https://library.nfa.cz/search/

Uživatelské rozhraní:

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/nfa/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.3.9

Vybrané (veřejné/všechny): 13/13

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 48/263

Počet stran (veřejné/všechny): 25 111/435 080

Počet knih (veřejné/všechny): 27/101

Počet periodik (veřejné/všechny): 21/162

Počet map (veřejné/všechny): 0/0

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 0/0

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 0/0

Počet článků (veřejné/všechny): 2/3 508

Počet sbírek: 5

Email: webmaster@nfa.cz

PDF Max Range: 20

OAI provider:

Intro:

Digitální knihovna

Digitální knihovna Národního filmového archivu obsahuje tituly ze sbírek Knihovny Národního filmového archivu se zaměřením na film a kinematografii vydávané na území dnešní České republiky (bohemika) v období 1903 až 2016, a to v češtině, němčině, ale i angličtině a francouzštině. Jedná se o filmová periodika, noviny, věstníky, informační zpravodaje a bulletiny profesních filmových svazů a spolků, populární divácké časopisy, filmové korespondence, filmové ročenky, ale i další texty a publikace.

Digitalizované novodobé dokumenty podléhají ochranné lhůtě Autorského zákona a jsou dostupné v Knihovně Národního filmového archivu a v intranetu NFA, proto jsou volně zpřístupněny u většiny titulu pouze popisné údaje (metadata) a menší část obsahu o rozsahu cca 14.300 stran.

Uživatelé Knihovny NFA mají umožněn vzdálený přístup k úplnému obsahu digitální knihovny a dalším licencovaným zdrojům prostřednictvím svého čtenářského konta jako součást služeb Knihovny NFA. Přístup je aktivní po dobu platnosti čtenářské legitimace (tzn. 1 rok ode dne zaplacení poplatku do knihovny).

Přednostně byla vybrána k ochrannému reformátování (mikrofilmování a digitalizace) periodika ohrožená rozpadem a křehnutím papíru, vyblednutím písma a mechanicky poškozená. Počet titulu digitální knihovny se postupně rozšiřuje v závislosti na finančních možnostech (např. Projekt knihovny NFA na ochranu ohrožených dokumentu a jejich zpřístupnění na nových nosičích I. (2001), II. (2002), III. (2004), IV. (2005) V.(2006), VI. (2007), VII. (2008), VIII. (2013), IX. (2014), X. (2015), XI. (2016), XII. (2017) a XIII. (2018) v rámci Programu Ministerstva kultury ČR Veřejné informační služby knihoven VISK7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentu ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius s více než 30% spoluúčastí NFA, na vlastní náklady NFA a z dotací mezinárodních projektů EFG a EFG1914).

Odkazy na vybrané digitální knihovny:

Evropská filmová brána
EFG1914
Lantern
Austrian Newspapers Online
Bibliotheque Numerique du Cinema

2018-06-12 Mgr. Pavla Janásková, vedoucí Knihovny NFA a řešitel projektu

Web Knihovny NFA viz http://knihovna.nfa.cz a kontakty: http://nfa.cz/cz/knihovna/kontakty/

Right Message:
Tento dokument není veřejně přístupný.