Logo svkos
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Název: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Anglický Název: Moravian-Silesian Research Library in Ostrava

Web knihovny: http://www.svkos.cz

Sigla: OSA001

Adresa knihovny: Prokešovo nám. 1802/9, Ostrava 702 00

Identifikátor Kraméria: svkos

Kramerius: https://camea2.svkos.cz/search/

Uživatelské rozhraní:

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/svkos/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.3.6

Vybrané (veřejné/všechny): 20/22

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 731/2 044

Počet stran (veřejné/všechny): 391 372/715 816

Počet knih (veřejné/všechny): 626/1 875

Počet periodik (veřejné/všechny): 103/163

Počet map (veřejné/všechny): 0/1

Počet grafik (veřejné/všechny): 0/0

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): 0/0

Počet archiválií (veřejné/všechny): 0/0

Počet hudebnin (veřejné/všechny): 2/5

Počet rukopisů (veřejné/všechny): 0/0

Počet článků (veřejné/všechny): 19 177/21 117

Počet sbírek: 22

Email:

PDF Max Range: 20

OAI provider:

Intro:

Obsah digitální knihovny:

V Digitální knihovně Moravskoslezského kraje naleznete dokumenty významné pro dějiny obcí, měst i regionálních celků, pro poznání průmyslového vývoje spojeného s těžbou uhlí, rozvoje spolkové činnosti, kultury, dělnického a sociálního hnutí atd. na území dnešního Moravskoslezského kraje.

Při výběru dokumentů pro digitalizaci je kromě obsahového hlediska posuzován také fyzický stav a četnost výpůjček publikací.

Cílem Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě je zpřístupnit na jednom místě významné dokumenty paměťových institucí celého kraje.

Digitální knihovna Moravskoslezského kraje obsahuje dokumenty, které byly digitalizovány vlastní činností Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a z různých grantových projektů: VISK 7 a IOP.

Zdroje dokumentů:

Od roku 2005 provozujeme vlastní digitalizační centrum, které průběžně zpracovává dokumenty často půjčované nebo ve špatném stavu nejen z našeho knihovního fondu, ale také z fondů jiných paměťových institucí v kraji (Archiv města Ostravy, Ostravské muzeum, Knihovna města Ostravy, Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum Těšínska, Muzeum Novojičínska, Muzeum v Bruntále a Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku).

Přístup k digitalizovaným dokumentům:

Na jednotlivé dokumenty se lze dostat pomocí odkazu z našeho knihovního katalogu. V Alephu je odkaz pojmenován jako Digitalizovaný dokument. Odkazy na digitalizované dokumenty jsou také v Souborném katalogu NK.

V případě, že nenaleznete Vámi hledanou knihu/noviny, využijte odkaz http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ , kde můžete vyhledávat ve více digitálních knihovnách Kramerius různých knihoven.

Typy obrazových formátů v digitální knihovně:

Dokumenty replikované z Krameria 3 mají obrázky ve formátu JPG a není potřeba žádný zvláštní SW, plnou velikost obrázku získáte po kliknutí na větší náhled.

Digitalizace dle standardů NDK má obrázky ve formátu JP2, zobrazovány jsou přes image server, a proto je lze zvětšovat, zmenšovat pouhým kolečkem myši a přetahovat pravým tlačítkem myši.

Veřejně nepřístupné dokumenty:

Některé dokumenty v digitální knihovně stále spadají pod ochranu autorského zákona a zpřístupnit všem je lze až 70 let po smrti autora. V případě, že autor neni nebo se nedal dohledat, zpřístupnujeme knihy, kde uplynulo 100 let od jejich vydání. U periodik zpřístupnujeme noviny po uplynuti 100 let od vydání. U časopisů je lhůta 70 let od vydání (pokud jde souborná dila)."Tento dokument není veřejně přístupný" jsou přístupné pouze z počítačů v multimediální studovně (oddělení bibliografie) a ve studovnách institucí, které zapůjčily dokument k digitalizaci (v záložce Popis je uvedena informace, kde je uložen vypůjčený primární dokument použitý pro digitalizaci a tedy i digitální kopie).

V případě zájmu jsou z autorsky chráněných děl poskytovány elektronické kopie částí knih nebo sborníků v max. rozsahu 20 stran na jednu objednávku a kopie článků z periodik (v pdf formátu). Bližší informace o této službě a jejích podmínkách naleznete zde.

Při vyhledávání si můžete vybrat pouze přístupné dokumenty. Výběr je na stránce s vyhledanými dokumenty v levém panelu úplně dole pod heslem "Dostupnost".

Upozornění!!!

Digitální knihovna Kramerius není optimalizovaná pro starší verze webového prohlížeče Internet Explorer. Proto radíme stáhnout si zdarma prohlížeč Firefox nebo Chrome.

Kontakt pro dotazy a náměty:

Mgr. Aleš Drahotušský (drahotussky@svkos.cz)

Bc. Michaela Adamčíková (adamcikova@svkos.cz)

Right Message:

Tento dokument není veřejně přístupný.

Tento dokument si nemůžete volně prohlížet kvůli autorským právům. Dokument je možné studovat pouze na počítačích v multimediální studovně (oddělení bibliografie) Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nebo ve studovnách institucí, které zapůjčily dokument k digitalizaci (v záložce Popis určuje položka "Dostupnost", kde je uložen vypůjčený primární dokument použitý pro digitalizaci a tedy i digitální kopie).

V případě zájmu jsou z autorsky chráněných děl poskytovány elektronické kopie částí knih nebo sborníků v max. rozsahu 20 stran na jednu objednávku a kopie článků z periodik (v pdf formátu). Bližší informace o této službě a jejích podmínkách naleznete zde. .

Autorský zákon připouští zpřístupnění děl 70 let po smrti autora. Pokud se Vám zdá, že by dokument měl být přístupný, napište prosím na adresu drahotussky@svkos.cz. Dokument přezkoumáme a případně zpřístupníme.