Logo svkul
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Název: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Anglický Název: The North Bohemian Research Library in Ústí nad Labem

Web knihovny: http://www.svkul.cz

Adresa knihovny: W. Churchilla 3, Ústí nad Labem 401 34

Identifikátor Kraméria: svkul

K4 klient: https://kramerius.svkul.cz/search/

K5 klient: https://kramerius.svkul.cz/client/

Digitální knihovna: http://www.digitalniknihovna.cz/svkul/

Android: ANO

iOS: ANO

Verze: 5.3.9

Vybrané (veřejné/všechny): 5/18

Počet dokumentů (veřejné/všechny): 145/915

Počet stran (veřejné/všechny): 75 578/481 562

Email: maly@svkul.cz

PDF Max Range: 20

Intro:
V digitální knihovně Kramerius najdete zdigitalizované monografie a periodika. Jeho jádro tvoří regionální noviny, jejichž seznam uvádíme na stránkách regionální studovny. Každoročně se zdigitalizuje několik tisíc stran v rámci projektu uskutečněného za finanční podpory Ministerstva kultury. Do digitální knihovny byly zařazeny dvě virtuální sbírky. KDJ (krajská digitalizační jednotka) je sbírka monografií převedených do elektronické podoby díky integrovanému operačnímu programu. Virtuální sbírka E-knihy do každé knihovny je založena na ochotě ke spolupráci mezi knihovnami a nakladateli v České republice.      

Right Message:

Tento dokument není veřejně přístupný.

Tento dokument si nemůžete volně prohlížet z důvodu ochrany autorskými právy. K dokumentu je možné se dostat pouze v hlavních budovách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, na počítačích s omezeným přístupem k internetu (elektronické katalogy v hudebním odd., odd. časopisů a všeobecné studovně), ze kterých nelze dokument stáhnout.

Autorský zákon připouští zpřístupnění děl 70 let po smrti autora. Pokud se vám zdá, že by dokument měl být přístupný a není, napište prosím na adresu kramerius@svkul.cz. Dokument přezkoumáme a případně zpřístupníme.