Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Název: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Anglický Název: Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography

Web knihovny: http://www.vugtk.cz

Sigla:

Adresa knihovny: Ústecká 98, Zdiby 250 66

Identifikátor Kraméria: vugtk

Kramerius: http://knihovna.vugtk.cz:8080/search/

Uživatelské rozhraní:

Digitální knihovna:

Android: NE

iOS: NE

Verze: 4.8.3

Vybrané (veřejné/všechny): /

Počet dokumentů (veřejné/všechny): /

Počet stran (veřejné/všechny): /

Počet knih (veřejné/všechny): /

Počet periodik (veřejné/všechny): /

Počet map (veřejné/všechny): /

Počet grafik (veřejné/všechny): /

Počet zvukových nahrávek (veřejné/všechny): /

Počet archiválií (veřejné/všechny): /

Počet hudebnin (veřejné/všechny): /

Počet rukopisů (veřejné/všechny): /

Počet článků (veřejné/všechny): /

Počet sbírek:

Email:

PDF Max Range:

OAI provider:

Intro:

Right Message: