Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Název: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Anglický Název: Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography

Web knihovny: http://www.vugtk.cz

Adresa knihovny: Ústecká 98, Zdiby 250 66

Identifikátor Kraméria: vugtk

K4 klient: http://knihovna.vugtk.cz:8080/search/

K5 klient:

Digitální knihovna:

Android: NE

iOS: NE

Verze: 4.8.3

Vybrané (veřejné/všechny): /

Počet dokumentů (veřejné/všechny): /

Počet stran (veřejné/všechny): /

Email:

PDF Max Range:

Intro:

Right Message: