Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Katalóg digitálnej knižnice snk MT001 https://onk.snk.sk/catalogue https://onk.snk.sk/ 0 | 0 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna v Brně mzk BOA001 5.5.0 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 25 | 25 48 529 | 238 919 10 097 598 | 60 182 281 21 435 | 206 778 1 403 | 3 431 9 557 | 11 967 14 537 | 14 540 167 | 689 548 | 548 642 | 725 240 | 241 55 864 | 80 974 64 19.01.2021 10:21 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.4.2 https://kramerius5.nkp.cz https://kramerius5.nkp.cz 31 | 31 31 286 | 220 613 11 315 273 | 65 053 270 28 940 | 213 477 1 042 | 4 132 634 | 2 247 0 | 0 0 | 0 0 | 0 670 | 757 0 | 0 0 | 0 30 20.01.2021 06:41 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.4.4_cdk https://cdk.lib.cas.cz https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 20 332 | 138 970 8 878 208 | 41 698 116 15 071 | 129 380 912 | 2 928 1 756 | 2 453 30 | 31 13 | 408 113 | 113 1 903 | 3 121 534 | 536 109 918 | 177 129 12 11.01.2021 10:14 9
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.4.1 https://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 330 | 9 267 811 825 | 1 504 971 3 225 | 5 814 69 | 236 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 036 | 3 110 0 | 0 0 | 1 31 18.01.2021 17:45 2
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.5.0 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 994 | 6 526 913 424 | 1 781 510 800 | 6 239 194 | 287 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 662 | 21 718 0 11.01.2021 18:04 9
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.5.0 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 1 608 | 5 477 1 811 781 | 3 868 198 1 458 | 5 240 150 | 236 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 56 296 | 82 598 74 18.01.2021 16:36 2
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.5.0 https://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 4 519 | 4 548 1 998 656 | 2 003 153 1 002 | 1 030 246 | 246 11 | 11 3 112 | 3 113 0 | 0 145 | 145 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 15.01.2021 09:48 5 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.5.0 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 2 358 | 4 146 811 626 | 1 760 885 2 220 | 3 835 138 | 311 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 36 16.12.2020 09:38 35
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.5.0 https://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 237 | 3 862 746 810 | 1 578 206 216 | 3 798 21 | 64 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.01.2021 11:49 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.5.0 https://kramerius.army.cz 0 | 0 3 187 | 3 193 2 016 950 | 2 017 788 2 986 | 2 991 193 | 194 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 8 0 | 0 208 412 | 208 412 11 01.01.2021 03:11 19
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://kramerius.kfbz.cz http://kramerius.kfbz.cz 36 | 36 177 | 2 723 145 432 | 367 022 147 | 660 30 | 72 0 | 0 0 | 0 0 | 1 991 0 | 0 0 | 0 0 | 0 568 | 1 474 0 27.10.2020 07:04 85
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.5.0 https://kramerius.uzei.cz http://dk.uzei.cz 2 | 2 2 366 | 2 453 465 329 | 525 525 2 307 | 2 391 59 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 28.12.2020 21:10 23
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.5.0 https://kramerius.svkos.cz 20 | 22 798 | 2 135 403 882 | 730 118 694 | 1 964 104 | 164 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 0 19 178 | 21 292 14 20.01.2021 06:00 0
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.4.2 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 15 | 15 574 | 2 132 209 791 | 514 945 551 | 2 108 22 | 23 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 25.09.2020 13:13 117
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 https://kramerius.cbvk.cz 25 | 33 1 806 | 2 116 1 627 679 | 2 679 292 674 | 816 228 | 308 904 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 741 | 4 871 4 11.01.2021 10:14 9
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 242 | 2 032 78 708 | 427 866 213 | 1 769 28 | 256 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 7 0 | 0 0 | 2 1 21.10.2020 13:09 91
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 267 | 1 740 166 185 | 481 685 227 | 1 664 40 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 14.11.2019 08:46 433
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.5.0 https://kramerius.vse.cz 0 | 0 10 | 1 183 488 | 176 874 10 | 1 182 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 11.11.2020 22:01 70
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1571
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.3.9 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 161 | 1 049 86 930 | 502 745 157 | 916 3 | 35 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 17.03.2020 11:48 309
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 https://kramerius.kr-olomoucky.cz 24 | 27 977 | 1 048 3 021 156 | 3 353 228 397 | 419 153 | 197 301 | 305 16 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110 | 111 52 431 | 52 431 9 19.01.2021 13:19 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.8 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 342 | 789 145 786 | 254 002 327 | 767 15 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 26.02.2020 15:11 329
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.5.0 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 639 | 767 9 180 | 45 731 138 | 265 0 | 0 499 | 500 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 14.01.2021 14:11 6
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.5.0 https://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 297 | 365 649 147 | 678 525 4 | 9 48 | 50 0 | 0 0 | 0 244 | 305 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 7 200 8 25.12.2020 09:05 26
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 https://library.nfa.cz 13 | 13 61 | 307 29 701 | 455 455 39 | 138 22 | 169 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 622 5 22.12.2020 11:42 29
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského npmk ABA012 5.4.2 https://kramerius.npmk.cz https://kramerius.npmk.cz 0 | 0 139 | 210 20 575 | 28 440 139 | 210 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 07.01.2020 10:52 379
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.5.0 https://kramerius.jewishmuseum.cz 1 | 2 127 | 154 103 127 | 179 285 118 | 128 9 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 16.07.2020 16:22 188
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.5.0 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 124 409 091 | 874 820 9 | 36 54 | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 08.09.2020 09:19 134
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.3.6 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 49 | 116 6 342 | 15 901 49 | 115 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 12.11.2020 12:41 69
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT https://k5.svkpk.cz 0 | 0 1 | 79 8 830 | 470 542 0 | 37 1 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324 207 0 02.10.2018 18:00 841
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 5.4.2 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8089 http://kramerius.knihovna-pardubice.cz:8080/ 0 | 0 11 | 57 12 547 | 128 751 10 | 39 1 | 18 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 25.09.2019 15:52 483
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 1721
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.5.0 https://kramerius.nacr.cz 5 | 6 33 | 33 139 077 | 139 077 13 | 13 20 | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 03.09.2020 13:06 139
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.5.0 https://kramerius.mjh.cz http://kramerius.mjh.cz 0 | 0 28 | 32 178 904 | 275 517 4 | 4 24 | 28 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 17 | 123 0 01.12.2020 18:34 50
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní ústav lidové kultury nulk HOE801 5.5.0 https://kramerius.nulk.cz https://kramerius.nulk.cz/ 0 | 0 32 | 32 12 626 | 12 626 30 | 30 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 15.12.2020 11:33 36
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.4.2 http://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 27 | 31 18 735 | 48 702 24 | 27 3 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 09.12.2020 10:16 42
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 1126
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 594
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.5.0 http://kramerius.upm.cz http://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 11 11 652 | 60 219 0 | 0 1 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.11.2018 17:12 785
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Husitské muzeum v Táboře hmt TAE301 5.4.2 http://kramerius.husitskemuzeum.cz 0 | 0 5 | 5 27 814 | 27 814 0 | 0 5 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.02.2019 03:35 702
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.4.2 http://lesnickaprace4.cust.ignum.cz:8080 http://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 83 677 | 83 677 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 16.09.2020 21:45 126
Detail

Posledni obnova 20.01.2021 08:08:31