Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Katalóg digitálnej knižnice snk MT001 https://onk.snk.sk/catalogue https://onk.snk.sk/ 0 | 0 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.7.2 https://www.ndk.cz https://www.ndk.cz 31 | 31 33 356 | 224 639 11 312 005 | 66 173 634 29 868 | 216 656 1 272 | 4 268 1 531 | 2 934 0 | 0 0 | 0 0 | 0 685 | 781 0 | 0 0 | 0 31 17.05.2021 22:27 126
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna v Brně mzk BOA001 5.7.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ 23 | 25 53 291 | 248 155 7 505 061 | 61 204 792 22 087 | 210 335 699 | 3 523 9 505 | 12 683 18 819 | 18 822 167 | 689 548 | 548 1 226 | 1 314 240 | 241 10 995 | 81 845 83 17.09.2021 12:02 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.4.4_cdk https://cdk.lib.cas.cz https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 22 173 | 145 508 9 675 794 | 43 960 660 16 696 | 133 455 1 089 | 3 332 1 756 | 2 454 24 | 25 13 | 2 399 113 | 113 1 948 | 3 194 534 | 536 137 496 | 216 975 15 14.09.2021 06:55 6
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.7.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 1 938 | 6 110 1 752 488 | 4 120 752 1 799 | 5 869 139 | 240 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 63 400 | 93 133 76 14.09.2021 10:37 6
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 https://kramerius.kr-olomoucky.cz 24 | 27 1 199 | 1 284 3 063 058 | 3 450 143 612 | 647 158 | 203 302 | 306 16 | 16 0 | 0 0 | 0 1 | 1 110 | 111 52 431 | 52 431 9 17.09.2021 08:27 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 https://kramerius.cbvk.cz 25 | 33 1 959 | 2 277 1 642 891 | 2 760 827 775 | 924 230 | 311 904 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 50 | 50 0 | 0 741 | 5 202 4 17.09.2021 09:20 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.5.0 https://kramerius.army.cz https://digitalnistudovna.army.cz 0 | 0 3 224 | 3 231 2 086 238 | 2 088 294 3 024 | 3 030 192 | 193 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 8 0 | 0 272 660 | 272 660 12 17.09.2021 08:26 3
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.5.0 https://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 4 625 | 4 654 2 002 008 | 2 006 508 1 003 | 1 031 247 | 247 11 | 11 3 207 | 3 208 0 | 0 154 | 154 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 29.07.2021 14:05 53 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.5.0 https://kramerius.medvik.cz 0 | 0 1 276 | 6 800 1 005 604 | 1 885 776 897 | 6 318 212 | 315 0 | 0 167 | 167 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 14 206 | 24 233 0 04.03.2021 14:51 200
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.7.2 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 2 440 | 4 325 822 400 | 1 825 389 2 302 | 4 009 138 | 316 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 36 17.09.2021 06:17 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.5.0 https://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 283 | 3 891 877 925 | 1 728 631 236 | 3 803 47 | 88 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 10.08.2021 13:16 41
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.7.2 https://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 427 | 9 452 882 440 | 1 590 717 3 285 | 5 983 85 | 249 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 057 | 3 113 0 | 0 0 | 1 31 17.09.2021 17:47 3
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.5.0 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 101 422 088 | 874 820 9 | 13 54 | 85 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 08.09.2020 09:19 377
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.5.0 https://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 300 | 370 720 818 | 758 461 4 | 9 52 | 55 0 | 0 0 | 0 243 | 305 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 18 474 9 16.08.2021 09:54 35
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.5.0 https://kramerius.svkos.cz 20 | 22 825 | 2 274 406 456 | 746 560 721 | 2 081 104 | 165 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 | 0 19 178 | 21 358 16 14.09.2021 06:55 6
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.7.2 https://kramerius.uzei.cz http://dk.uzei.cz 2 | 2 2 551 | 2 637 486 969 | 546 484 2 492 | 2 575 59 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 21.06.2021 14:49 91
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.5.0 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 15 | 15 597 | 2 159 216 552 | 529 570 569 | 2 130 27 | 28 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 14.09.2021 15:14 6
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.3.9 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 161 | 1 050 86 930 | 513 493 157 | 916 3 | 36 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 10.03.2021 12:32 194
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT https://k5.svkpk.cz 0 | 0 6 | 84 31 667 | 493 379 0 | 37 6 | 47 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 77 125 | 401 332 0 09.06.2021 11:54 103
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 1964
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 271 | 1 740 173 215 | 481 964 230 | 1 664 41 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 14.11.2019 08:46 676
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 https://library.nfa.cz 13 | 13 61 | 306 31 766 | 457 103 40 | 138 21 | 168 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 622 5 03.03.2021 19:20 201
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 243 | 2 203 78 870 | 446 054 214 | 1 932 28 | 256 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 10 0 | 0 0 | 2 1 14.05.2021 13:06 129
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://kramerius.kfbz.cz http://kramerius.kfbz.cz 36 | 36 177 | 2 722 141 378 | 360 117 147 | 660 30 | 72 0 | 0 0 | 0 0 | 1 990 0 | 0 0 | 0 0 | 0 611 | 1 474 0 27.10.2020 07:04 328
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.5.0 https://kramerius.mjh.cz http://kramerius.mjh.cz 0 | 0 29 | 33 209 634 | 306 247 4 | 4 25 | 29 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 244 | 350 0 15.06.2021 20:16 97
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.8 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 342 | 789 145 786 | 254 002 327 | 767 15 | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 26.02.2020 15:11 572
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1814
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.7.2 https://kramerius.jewishmuseum.cz 1 | 2 127 | 154 103 127 | 179 285 118 | 128 9 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 16.07.2020 16:22 431
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.7.2 https://kramerius.vse.cz 22 | 22 1 179 | 1 183 176 047 | 176 910 1 178 | 1 182 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 11.11.2020 22:01 313
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.5.0 https://kramerius.nacr.cz 5 | 6 33 | 33 161 808 | 161 808 13 | 13 20 | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 03.03.2021 09:06 201
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 5.4.2 https://kramerius.vugtk.cz 0 | 0 3 | 15 71 578 | 125 469 0 | 3 3 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 06.06.2019 15:29 837
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Krajská knihovna v Pardubicích kkp PAG001 5.5.0 https://kramerius.knihovna-pardubice.cz https://kramerius.knihovna-pardubice.cz 0 | 0 25 | 55 783 | 111 199 25 | 39 0 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 03.09.2021 20:06 17
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.7.2 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 634 | 951 9 448 | 104 730 139 | 455 0 | 0 494 | 495 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 17.09.2021 10:10 3
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.5.0 http://lesnickaprace4.cust.ignum.cz http://lmda.silvarium.cz 0 | 0 2 | 2 85 449 | 85 449 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 17.09.2021 13:57 3
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.7.2 https://kramerius.upm.cz https://kramerius.upm.cz 1 | 11 1 | 15 11 652 | 71 885 0 | 0 1 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.05.2021 18:09 119
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova - 1. lékařská fakulta cuni_lf1 ABD134 5.7.2 https://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 27 | 32 18 735 | 57 896 24 | 28 3 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 08.07.2021 09:08 74
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského npmk ABA012 5.5.0 https://kramerius.npmk.cz https://kramerius.npmk.cz 0 | 0 275 | 427 36 531 | 54 644 275 | 427 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 12.02.2021 08:34 220
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní ústav lidové kultury nulk HOE801 5.5.0 https://kramerius.nulk.cz https://kramerius.nulk.cz/ 0 | 0 32 | 54 12 626 | 28 544 30 | 50 2 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.05.2021 14:53 119
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Husitské muzeum v Táboře hmt TAE301 5.4.2 http://kramerius.husitskemuzeum.cz 0 | 0 5 | 5 27 814 | 27 814 0 | 0 5 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.02.2019 03:35 945
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 1369
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.5.0 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 53 | 120 7 140 | 16 703 53 | 119 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 15.09.2021 11:20 5
Detail

Posledni obnova 19.09.2021 22:11:39