Klienti Název Kód Sigla Verze Kramerius Uživatelské rozhraní Vybrané Dokumenty Stránky Knihy Periodika Mapy Grafiky Nahrávky Archiválie Hudebniny Rukopisy Články Sbírky Poslední přírustek OAI Provider HTTPS
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravská zemská knihovna mzk BOA001 5.4.2 https://kramerius.mzk.cz http://www.digitalniknihovna.cz 25 | 25 38 192 | 217 031 8 742 948 | 56 037 259 18 188 | 192 813 1 019 | 2 900 9 171 | 10 866 8 510 | 8 512 167 | 689 548 | 548 349 | 462 240 | 241 55 924 | 81 813 25 17.09.2019 19:40 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové svkhk HKA001 5.4.2 https://kramerius4.svkhk.cz https://kramerius.svkhk.cz 18 | 20 1 763 | 3 391 684 476 | 1 578 126 1 634 | 3 103 129 | 288 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 35 20.08.2019 10:36 29
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Akademie věd ČR knav ABA007 5.4.2 https://kramerius.lib.cas.cz https://kramerius.lib.cas.cz 15 | 15 675 | 4 131 1 586 368 | 3 562 174 564 | 3 923 111 | 207 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 37 684 | 60 352 72 17.09.2019 09:55 1
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Židovské muzeum v Praze zmp ABE323 5.4.2 http://kramerius4.jewishmuseum.cz 0 | 2 117 | 154 49 089 | 176 177 111 | 128 6 | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 18.07.2019 09:18 62
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní muzeum nm ABA010 5.4.2 http://kramerius.nm.cz http://kramerius.nm.cz 12 | 14 291 | 355 543 767 | 555 997 2 | 3 45 | 47 0 | 0 0 | 0 244 | 305 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 200 7 20.08.2019 15:39 29
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd cuni_fsv ABD103 5.4.2 http://kramerius.fsv.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/fsv 5 | 5 66 | 123 403 309 | 872 554 9 | 36 54 | 84 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 3 0 | 0 1 30.05.2019 11:50 111
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní technická knihovna ntk ABA013 5.4.2 https://kramerius.techlib.cz https://kramerius.techlib.cz 14 | 15 563 | 2 085 196 157 | 502 651 543 | 2 061 19 | 23 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 17 16.09.2019 16:45 2
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light DiFMOE d 5.4.2 http://kramerius.difmoe.eu 15 | 15 3 587 | 3 616 1 689 804 | 1 694 301 1 003 | 1 031 204 | 204 11 | 11 2 235 | 2 236 0 | 0 131 | 131 0 | 0 3 | 3 0 | 0 8 11.09.2019 11:52 7 http://oai.difmoe.eu
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta cuni_lf ABD134 5.4.2 http://kramerius.lf1.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/lf1 0 | 0 24 | 25 14 514 | 14 514 22 | 22 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 24.06.2019 11:10 86
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Uměleckoprůmyslové museum v Praze upm ABE310 5.4.2 http://88.103.250.210 1 | 11 1 | 11 11 652 | 60 219 0 | 0 1 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 27.11.2018 17:12 295
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Univerzita Karlova cuni ABC013 5.4.2 https://kramerius.cuni.cz http://kramerius.cuni.cz/uk/ 0 | 0 63 | 133 399 | 28 208 6 | 75 0 | 0 55 | 56 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 26.08.2019 15:38 23
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna v Praze mlp ABG001 5.4.1 http://kramerius4.mlp.cz https://digitalniknihovna.mlp.cz 3 | 3 5 234 | 9 209 787 772 | 1 417 318 3 159 | 5 775 58 | 220 0 | 0 0 | 0 0 | 107 0 | 0 2 017 | 3 107 0 | 0 0 | 1 31 13.09.2019 13:10 5
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Knihovna Antonína Švehly uzei ABA009 5.4.1 https://kramerius.uzei.cz 2 | 2 1 433 | 1 524 314 218 | 380 111 1 390 | 1 477 43 | 47 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 22.08.2019 14:41 27
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní knihovna České republiky nkp ABA000 5.4.0 http://kramerius5.nkp.cz http://kramerius5.nkp.cz 31 | 31 25 680 | 200 604 9 093 615 | 57 298 036 23 991 | 196 027 769 | 3 018 562 | 1 120 0 | 0 0 | 0 0 | 0 358 | 439 0 | 0 0 | 0 17 17.09.2019 20:06 1
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Národní archiv nacr ABE343 5.4.0 http://kramerius.nacr.cz 6 | 6 32 | 32 92 867 | 92 867 13 | 13 19 | 19 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 14.06.2018 07:26 461
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem svkul ULG001 5.3.9 https://kramerius.svkul.cz 5 | 18 161 | 1 048 77 411 | 496 101 157 | 916 3 | 34 1 | 98 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 19.06.2019 16:05 91
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Digitální studovna Ministerstva obrany ČR dsmo 5.3.9 https://kramerius.army.cz 12 | 12 1 226 | 1 233 1 260 447 | 1 261 680 1 059 | 1 066 167 | 167 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 66 598 | 66 598 8 16.09.2019 04:55 2
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní filmový archiv nfa ABC135 5.3.9 http://library.nfa.cz 13 | 13 44 | 251 13 728 | 411 152 25 | 91 19 | 160 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 508 5 27.02.2019 14:57 203
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně kfbz ZLG001 5.3.9 http://dlib.kfbz.cz http://dlib.kfbz.cz 36 | 36 125 | 733 67 698 | 368 572 122 | 660 3 | 73 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 474 0 11.02.2019 10:49 219
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vysoká škola ekonomická v Praze vse ABA006 5.3.9 https://kramerius.vse.cz 0 | 0 568 | 961 85 573 | 144 108 567 | 960 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 12.02.2019 12:33 218
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích cbvk CBA001 5.3.8 http://kramerius.cbvk.cz 24 | 33 1 666 | 1 918 1 588 276 | 2 551 568 538 | 625 225 | 301 903 | 992 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 724 | 4 809 4 17.09.2019 17:39 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Česká Digitální knihovna cdk 5.3.6.3_cdk https://cdk.lib.cas.cz 23 | 23 16 290 | 133 402 7 886 905 | 40 052 506 11 157 | 124 116 816 | 2 665 1 750 | 2 447 30 | 31 15 | 410 113 | 113 1 875 | 3 084 534 | 536 92 845 | 144 451 10 17.09.2019 10:09 1
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Městská knihovna Česká Třebová mkct UOG505 5.3.6 https://k5.digiknihovna.cz 7 | 7 21 | 21 21 861 | 21 861 5 | 5 4 | 4 12 | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 21.12.2017 11:00 636
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská vědecká knihovna v Liberci kvkli LIA001 5.3.6 http://kramerius.kvkli.cz 5 | 10 209 | 4 285 699 355 | 1 595 205 188 | 4 223 21 | 62 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 19.08.2019 17:41 30
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě svkos OSA001 5.3.6 https://camea2.svkos.cz 19 | 22 646 | 1 907 361 597 | 686 206 558 | 1 748 86 | 153 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 0 | 0 18 479 | 20 252 22 06.09.2019 07:21 12
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Vysočiny kkvhb HBG001 5.3.6 http://kramerius.kkvysociny.cz http://kramerius.kkvysociny.cz 0 | 0 262 | 1 681 164 333 | 470 249 222 | 1 605 40 | 76 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 17.09.2019 10:00 1
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vsup ABD024 5.3.6 https://kramerius.vsup.cz 0 | 0 35 | 97 4 373 | 8 485 35 | 97 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 24.05.2019 07:39 117
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Středočeská vědecká knihovna v Kladně svkkl KLG001 5.3.4 http://kramerius.svkkl.cz 14 | 18 239 | 1 923 78 026 | 417 511 210 | 1 662 28 | 256 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 2 1 24.05.2019 09:32 117
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Národní lékařská knihovna nlk ABA008 5.3.4 http://kramerius.medvik.cz 0 | 0 850 | 6 377 752 474 | 1 703 998 669 | 6 100 181 | 277 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 11 662 | 20 838 0 10.01.2019 12:13 251
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Vědecká knihovna v Olomouci vkol OLA001 5.3.3 http://kramerius.kr-olomoucky.cz 18 | 27 886 | 1 008 1 955 378 | 3 318 138 374 | 395 91 | 187 295 | 299 16 | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 110 | 111 8 696 | 52 431 8 18.07.2019 17:12 62
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Krajská knihovna Karlovy Vary kkkv KVG001 5.3.3 http://k4.kr-karlovarsky.cz 4 | 6 319 | 782 78 622 | 190 142 311 | 767 8 | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.07.2017 14:19 791
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Západočeské muzeum v Plzni zcm PNE303 5.3.3 http://kramerius.zcm.cz 1 | 10 2 | 42 20 345 | 488 520 0 | 0 2 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 05.05.2016 13:26 1231
Detail
K UI DK Ic android black Ic ios black Mendelova univerzita v Brně mendelu BOD006 5.3.2 http://kramerius4.mendelu.cz 6 | 6 516 | 1 131 189 716 | 218 152 516 | 655 0 | 0 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 02.10.2016 18:56 1081
Detail
K UI DK Ic android light Ic ios light Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje svkpk PNA001 5.1.1-SNAPSHOT http://k4.svkpl.cz 0 | 0 1 | 79 8 830 | 470 542 0 | 37 1 | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 324 207 0 02.10.2018 18:00 351
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Lesnický a myslivecký digitální archiv lmda 5.0.2 http://lmda.silvarium.cz 1 | 5 2 | 2 80 141 | 80 141 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 19.01.2019 18:05 242
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Slezská univerzita v Opavě slu OPD001 5.0.1 http://kramerius.slu.cz ? | ? 130 | 130 49 911 | 49 911 130 | 130 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 01.04.2015 12:16 1631
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum Jindřichohradecka mjh JHE301 5.0.1 http://kramerius.mjh.cz:8080 ? | ? 3 | 31 24 026 | 142 940 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický vugtk 4.8.3 http://knihovna.vugtk.cz:8080 ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail
K UI Alt Ic android light Ic ios light Muzeum východních Čech v Hradci Králové mvchk HKE302 4.6.2 http://k4.muzeumhk.cz ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ?
Detail

Posledni obnova 17.09.2019 22:11:57